Voip Sözlüğü

In Voip

10 BaseT ethernet : Perli kablolar üzerinden 10Mbps veri iletişimi sağlayan ethernet standardı.
100 BaseT ethernet : Perli kablolar üzerinden 100Mbps veri iletişimi sağlayan ethernet standardı.
1000 BaseT ethernet : Perli kablolar üzerinden 1000Mbps veri iletişimi sağlayan ethernet standardı.
Wi-Fi :IEEE 802.11 ile standartları tanımlanan, kablosuz yerel alan ağ teknolojisi.
Wlan : Kablosuz yerel alan ağı.
LAN (Local Area Network): Yerel Alan Ağı. Bir şirket içindeki bilgisayarlar birbirleri ile haberleşebilmeleri için oluşturulan yerel alan ağına bağlanırlar.
Wan ( Wide Area Network ) : Geniş alan ağı, ( Wide Area Network, WAN), birden fazla cihazın birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan fiziksel veya mantıksal büyük ağdır. Yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan çok geniş ağlardır. En meşhur geniş alan ağı İnternettir.
TCP Transmission Control Protocol: Iletim Kontrol Protokolü Internet aracılığıyla gönderilen paket verilerin otomatik olarak dağıtılması ve iletilmesini sağlayan protokoldür.
UDP User Datagram Protocol : Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü İnternet aracılığıyla gönderilen verilerin gönderen ve alan arasında oturum kurmadan iletilmesini sağlayan protokoldür.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol : Dinamik Bilgisayar yapılandırma Protokolü Her bilgisayarın internete bağlanacağı zaman gerekli olan IP adresinin otomatik olarak dağıtılmasını sağlayan protokoldür. DHCP olmasa her bağlantıda IP adresinin elle girilmesi gerekirdi.
TP Transport Protocol : Aktarım Protokolü Ses, görüntü, metin…vs tüm verilerin bir uçtan bir uca iletilmesini sağlayan prokollerdir. TP0-TP4 arası 5 farklı TP protokolü vardır.
NTP Network Time Protocol: Ağ Zaman Protokolü Bir ağ bağlantısına bağlı bilgisayarların saatlerinin milisaniyelerine kadar aynı olmasını sağlayan bir senkronizasyon protokolüdür.
SNTP Simple Network Time Protocol: Basit Ağ Zaman Protokolü Tüm NTP uygulamalarını yapabilen daha basit bir zamanlama protokolüdür.
SNMP Simple Network Management Protocol :Basit Ağ Yönetim Protokolü Ağ bağlantısındaki cihazları ile işlevlerini gösteren ve yönetimini düzenleyen protokoldür.
SMTP Simple Mail Transfer Protocol: Basit E-Posta Aktarım Protokolü E-posta gönderilirken ya da alınırken kullanılan protokoldür. Alınan e-postaların kaydedilmesi konusunda kısıtlı olduğu için genellikle başka protokollerle beraber çalıştırılır.
STUN Simple Traversal Of Udp Over Nats : UDP’ nin ağ çeviricileri(NAT) üzerinden basit geçişi NAT dahilindeki standartlaşmış hareketlerle ilgili sorunların üstesinden gelmek amacıyla oluşturulmuş bir protokoldür. Güvenlik duvarı ya da NAT arkasında çalışan iletişim cihazlarına bağlı olarak UDP üzerinden veri alışverişini düzenler.
VoIP (Voice over IP): IP üzerinden Ses Normal telefon sistemindeki sesi IP tabanlı Internet üzerinden aynı ses kalitesinde, güveninirliliğinde ve özelleiklerinde taşımaktır. Telefon ve fax konuşmalarının router (yönlendirici) üzerinden taşınmasıdır. VoIP’de, DSP (Digital Signal Processing – Dijital sinyal prosesi) segmantleri ile ses sinyali frame’lere çevrilir ve belli bir gurup oluşturduklarında ses paketlerine çevrilir. Bu paketler ITU-T’nin tanımladığı H.323 protokolü ile IP üzerinden transfer edilir.
IP (İnternet Protokolü) : Çoklu ağlar arasında iletişim kurmak için internette kullanılan protokol.
IP-VPN (Internet Protokolü Üzerinden Sanal Özel Ağ) :
İnternet protokolü üzerinden erişilebilir kapalı,şifreli bağlantılar.
PoP (Varlık Noktası) : Genellikle modem, dijital kiralık hatlar ve çok protokollü yönlendiriciler gibi bir grup iletişim ekipmanının bulunduğu alan.
ADSL: İngilizce Asymmetric Digital Subscriber Line teriminin kısaltmasıdır. İnternet bağlantısı için en çok kullanılan bağlantı tekniğidir. Standart bakır telefon telleri üzerinden daha fazla veriyi ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir. VDSL, G.SHDSL gibi benzer teknolojiler olan xDSL teknoloji ailesinin bir üyesidir.
ADSL2: İngilizce Asymmetric Digital Subscriber Line2 teriminin kısaltmasıdır. Daha yüksek veri hızlarına ulaşmayı sağlayan ve uygun santrale daha uzak mesafedeki istemcilerin de bağlanmasına izin veren ADSL standartıdır.
METRO ETHERNET: Ethernet standartında temel alınan bir bilgisayar şebekesidir ve şirket gibi geniş alanlarda erişim şebekesi olarak tercih edilir. Ethernet temelli bir erişim şebekesinin başka bir ayrı avantajı, onun müşteri şebekesine kolayca bağlı olabilmesidir.
MODEM: Bilgisayarınızın telefon hattına bağlanarak, diğer telefon hattına bağlı bilgisayar ve iletişim kurmasına yarayan araçtır.
VDSL (VERY HIGH-BIT-RATE DIGITAL SUBSCRIBER LINE): ADSL e çok benzeyen bu DSL teknolojisi, Telefon ve ISDN servislerinin yanında geliş yönünde 55.2 Mbps, gidiş yönünde 19.2 kbps-2.3 Mbps arası hızlarda çoğul ortam trafiği geçirebilmektedir. VDSL, ADSL’de olduğu gibi frekans bölmeli çoğullama uygulamakta, transmisyon hızları aynı ise simetrik olarak da çalışabilmektedir. xDSL ailesinin bir üyesidir.
3G: 3. Nesil GSM Hizmetleri (3G ya da 3N) üçüncü nesil kablosuz telefon teknolojisilerine verilen genel addır. Aynı 1G ve 2G gibi, hücresel bir ağ sistemi kullanır. 3G aslında birden fazla alt teknolojinin belirli kriterler çerçevesinde adlandırılması ile oluşturulmuş bir ailedir. Çeşitli telefonların özelliklerinde belirtilen, W-CDMA, HSDPA, UMTS gibi teknolojiler aslında 3G ailesine ait teknolojilerdir.
ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER): İnternet erişimi için servis sağlayan kurumlara verilen isimdir.
BANT GENİŞLİĞİ: Veri haberleşmesinde şebekeden akabilecek maksimum veri hızını belirtmede kullanılır. Ölçü birimi bps (bits per second) dir.
BACKBONE :Network üzerindeki temel geçiş yollarını (pathway) oluşturan yüksek hızlı hat ve bağlantıların oluşturduğu yapıdır.
GÜVENLİK DUVARI: Firewall (güvenlik duvarı): birçok farklı filtreleme özelliği ile bilgisayar ve ağın gelen ve giden paketler bazında internet trafiğini kontrol altında tutar ve güvenliğini sağlar.
ROUTE: Ağ trafiğinin kaynağından hedefe ulasana kadar izlediği yol. Ayrıca bir sistem ile diğer sistem arasındaki bağlantının geçtiği yola da rota denmektedir.
TELNET: Uzaktaki bir bilgisayara erişim için kullanılan bir TCP/IP protokolüdür. Telnet kullanılarak bir sistem yöneticisi sunucusunu yönetebilir.
PPP(Point to Point Protocol) : İnternet için TCP/IP bağlantısını modem ile kurmak için oldukça sık kullanılan bir protokol.
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution): Hızlı GPRS bağlantısı.
DECT (Digitally Enhanced Cordless Telecommunications): El cihazı ile baz ünitesi arasında sayısal yayınla haberleşen kablosuz (telsiz) telefon.
GPRS (General Packet Radio Service): GSM şebekesi üzerinden veri transferi (internet erişimi) için kullanılan protokol.
FXS (Foreign Exchange Station): Gateway cihazlarının Analog bir telefon makinesi bağlamaya uygun, telefon makinesini çalıştıracak elektrik verebilen, çalma sinyali ve çevir sesi üretebilen ve telefon makinesinin ahizesinin açık veya kapalı olduğunu algılayabilen portuna verilen addır. Gatewaylerin FXS portlarına basit bir telefon makinesi veya telefon santralinin dış hattı bağlanarak görüşme yapılabilir.
FXO (Foreign Exchange Office): Tıpkı analog bir telefon makinesi gibi telefon hatlarına (çevir sesi üreten hatlara) bağlanabilen, bu hatlara ahize açık / ahize kapalı bilgisini ve ses sinyallerini gönderebilen gateway portuna verilen genel addır. Gateway’lerin FXO portlarına telefon hatları veya santral dahili hatları bağlanarak gateway tarafından gelen görüşmenin bunlara aktarılması sağlanabilir.
FCT Fixed Cellular Terminal : Sabit Cep Telefonu Terminali Telefon santrallarından başlatılan GSM aramalarını sabit hatlar yerine, GSM SİM kartları üzerinden yapılmasını sağlayan sistemdir.
Jitter: Butun paketlerin iletilmesinde yaşanan toplam gecikme miktarı.
UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmeti): Ülkemizde 1 Ocak 2004 itibari ile sabit hatlardan şehirlerarası, milletlerarası ve GSM yönlerine telefon hizmeti için tekel uygulaması kaldırılmış ve bu konuda çeşitli firmalara lisans tahsisine başlanmıştır. Bu lisanslara sahip firmaların pazara girmesi ile alternatif operatörler, UMTH operatörleri oluşmuştur.
ISDN (Integrated Services Digital Network): Tümleşik Hizmetler için Sayısal şebeke kelimelerinin kısaltması olan ISDN, ses, görüntü ve veri bağlantısı için tek bir hattın kullanılmasını sağlar.
ISDN BRI (BA): Üzerinden aynı anda iki adet 64 Kbps’lik aktarım yapılabilen ISDN bağlantı türü. Başka bir deyişle bir ISDN BRI hat üzerinden 128 Kbps’lik veri transferi veya eş zamanlı iki telefon görüşmesi yapılabilir.
ISDN PRI (PA veya E1): Üzerinden aynı anda 30 adet 64 Kbps’lik aktarım yapabilen ISDN bağlantı türü. 64×30 = 2 Mbps’lik veri transferi veya 30 eş zamanlı telefon görüşmesi bir ISDN PRI bağlantı ile sağlanabilir.
PSTN (Publicly Switched Telephony Network): Kamuya açık telefon şebekesine verilen addır.
QoS (Quality Of Service): Üzerinden hem veri hem de ses paketleri geçen bir router’in ses paketlerini tanıyarak bunları bekletmeden öncelikli olarak gönderebilmesi özelliğidir.
VoIP Gateway: Bir VoIP Gateway, telefon makinesi tarafından üretilen ses sinyallerini internet üzerinden iletilebilecek paketlere çevirir ve gönderir, karşı taraftan gelen veri paketlerini de açarak telefondan duyabileceğimiz sese dönüştürür. İnternet bağlantımıza bağlayacağımız bir VoIP gateway, internet üzerinden ses iletimi için ayrı bir geçiş kapısı demektir.
Protokol: İki bilgisayarın birbirlerine veri yollarken izledikleri biçim, veri aktarma formudur. Protokoller bilgisayara alt düzey kodlar yollayarak iki makine arasındaki iletişimi sağlar.
SIP (Session Initiation Protocol): Oturum Başlatma Protokolü Uygulama katmanı protokolüdür. Internet Telefonculuğunda sinyalleşme için kullanılır. SIP, ses/görüntü konferansı veya etkileşimli oyunlar için oturum açar. IP ağlarında arama aktarma özelliği getirerek, IP telefonculuk yapan servis sağlayıcıların web, elektronik posta veya chat servisleri ile bu özelliği birleştirmesini sağlar. Ek olarak, kullanıcı tanımlama, yönlendirme ve kayıt olma servisleri sağlar. SIP geleneksel telefonculuk özelliklerini de desteklemektedir, örneğin; kişisel dolaşım, günün saatine göre arama yönlendirme, coğrafi duruma göre arama yönlendirme.
RTP (Real-Time Transport Protocol): Gerçek Zamanlı Transport Protokolü Genellikle IP ağlarında kullanılır. RTP uçtan uça ağda, uygulamaların gerçek zamanlı veri transferi yapabilmeleri için tasarlanmıştır. Örneğin; ses, görüntü veya simülasyon verisi. Multicast veya Unicast olabilir.
SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) : Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü Güvenlik açısından geliştirilmiş gerçek zamanlı aktarım protokolüdür.
LDAP Lightweight Directory Access Protocol : TCP/IP üzerinde çalışan dizin servislerini sorgulama ve değiştirme amacıyla kullanılan uygulama katmanı protokolüdür. Bu protokol, OpenLDAP, Sun Directory Server, Microsoft Active Directory gibi dizin sunucuları tarafından kullanılmaktadır.
TAPI:
Telefon hizmetleri ile Microsoft Windows arasında etkileşimi sağlayan algoritmalar, arayüz.
Port:
VoIP gateway’lerin telefon makinesi, santral dış hattı, santral dahili hattı veya telekom hatları için farklı tiplerde bağlantı noktaları bulunur. (Bkz. FXS, ve FXO) Bir VoIP gateway’in port sayısı aynı anda kaç kanallık görüşme yapabileceğini de belirtir.
FTP:
Bir çeşit dosya transfer protokolü.
Codec:
IP ağları üzerinden ses iletiminde sesi gönderen tarafın sıkıştırması alıcı tarafta ise bu sıkıştırılmış paketlerin açılarak tekrar ses haline dönüştürülmesinin standartlarını belirler.
G.711: 64 kbps, yüksek kalite, düşük işlemci yükü.
G.723.1 : 6.4/5.3 kbps, orta kalite, yüksek işlemci yükü.
G.726 : 16/24/32/40 kbps, iyi kalite, düşük işlemci yükü.
G.728 : 16 kbps, orta kalite, çok yüksek işlemci yükü
G.729 : 8 kbps, orta kalite, yüksek işlemci yükü.
G.7xx : Ses sıkıştırmada ITU standartları.
T.38 : T.38T.38, RFC 3362 de tanımlanmıştır; bu protokol, bir cihazın faks verisini nasıl iletmesi gerektiğini gerektiğini tanımlar. Yukarıdaki resimde ağ geçidinin arkasında yer alan faks makinası ile ağ geçidinin T.38 uyumlu olması gereklidir. Bu süreç, anolog bir telefon hattında üzerindeki G3 faks makinası tarafından farkedilmeden işleyecektir. Analog faks makinası T.38 protokolü ile uyumlu olması şart değildir., bir bilgisayar veri ağı üzerinden nasıl faks gönderileceğini tanımlayan bir protokoldür. T.38 protokolü gereklidir çünkü faks verileri, sesli iletişim ile aynı yöntemle bilgisayar veri ağı üzerinden gönderilemez.
G.168 : Sayısal şebekede ekonun engellenmesi için tasarlanmış ITU-T standardı.
H.225: RAS, RTP/RTCP, Q.931 arama sinyalleşmesi protokolleri ve H323 mesaj formatı için kullanılır.
H.245 : Karşılıklı uygunluk iletişimini, medya akışı için açık ve kapalı kanalların mesajlarını ve benzeri iletişimi sağlayan protokoldur. (örneğin; medya sinyalleşmesi)
H.323 : Paket tabanlı, çoklu media iletişim sistemlerini tanımlayan ITU-T ‘Şemsiye’ standardıdır. Bu standart değişik çoklu media uç noktalarını bir nevi çoklu media sistemine (uç noktalar, Gateway ler, MCU(Multipoint Conferencing Units – Çok noktalı konferans cihazı) ve Gatekeeper lar) çevirmeye ve iletişim kurmalarına yarar. BU standart birçok IP üzerinden ses taşıyan uygulamada kullanılır. Ve diğer standartlara (H.225, H.245) göre özellikle gereklidir.
ITSP : Internet Telephony Service Provider. IP üzerinden telefonculuk hizmeti veren şirket.
Q.931: ISDN bağlantı control protokolü. Akış kontrolü ve tekrar yollama desteği yoktur. Bağlantının kurulması ve sonlandırılması ile sorumludur. H.323 senaryosunda; bu protocol TCP’de paketlenir ve 1720 numaralı TCP portuna yollanır.
QSIG : Q sinyalleşmesi. Sİnyalleşme standardı.ISDN Q.931 standardına dayanan, bilinen kanal sinyalleşmesi. Birçok PBX’de kullanılır.
SS7 (Signalling System 7): Sinyalleşme Sistemi 7 PSTN’de SS7, aramanın başlatıldığı bölgeden başka bir hakim bölgeye doğru giden aramaların başlatılması ve yönetilmesi için kullanılır. Buradan da anlaşılacağı gibi, SS7 ancak operatörler arasında kullanılır. Bu protokol aslında IP tabanlı ağlarda BGP protokolüne benzetilebilir. SS7 : • Aramanın başlatılması, kurulması ve yönetilmesini • Arama bittiği zaman sonlandırılmasını • Ücretlendirilmesini • Arama yönlendirme, • Arayan numaranın gösterilmesi • 800 ve 900’lü numara, • Kullanıcı tanımlama, kişisel dolaşım Gibi servisleride destekler.
Açık Kaynak: Açık Kaynak” aslında bir felsefeyi ifade eder. Açık Kaynak felsefesi, bilgiye erişimin özgür olması gerektiğini, dolayısı ile üretilmiş olan herşeyin kaynağının da açık olması gerektiğini söylemektedir.
Açık Kaynaklı Yazılımlar: Açık Kaynak” aslında bir felsefeyi ifade eder. Açık Kaynak felsefesi, bilgiye erişimin özgür olması gerektiğini, dolayısı ile üretilmiş olan herşeyin kaynağının da açık olması gerektiğini söylemektedir.
Linux: Bir işletim sistemidir. UNIX’in türevi olan bu işletim sistemi tamamen ücretsiz olup, gün geçtikçe kişisel alanda kullanımı artmaktadır.
PBX Private Branch Exchange: Telefon Santralı Organizasyonun içindeki dahili görüşmeleri ve organizasyonun dış dünya ile harici görüşmelerini anahtarlayan ve yönlendiren sistemlerdir.
IP PBX: Aboneleri ve dış hatları ile IP protokolü üzerinden haberleşen tüm işlevlerini IP ile yapan telefon santrali. Klasik telefon santraline her dış hat ve her abone için bir kablo giderken, IP Telefon Santralleri, Yerel veya Geniş Alan Ağı’na bağlanır, abonelerini ve dış hatlarını ağ üzerindeki IP adresleri ile tanımlar. Bu sayede IP telefon santrali ile IP Telefonlar arasındaki mesafe önemsizleşir, aralarında IP ağı olan farklı coğrafi noktalarda bulunabilirler.
IP Telefon (IP Phone): Ses haberleşmesini IP Protokolü üzerinden gerçekleştiren telefon cihazı. Normal bir telefon cihazının doğrudan bir hatla telefon santraline bağlanması gerekirken, IP telefon cihazı, Yerel Alan Ağına bağlanır ve IP adresine sahip olur. Bu telefona gönderilen çağrılar telefonun sahip olduğu IP adresine veri paketleri olarak iletilir.

DTMF Dual Tone Multi Frequency: İkili Tonda Çoklu Frekans Telefonların tuşlarına basıldığında oluşan sinyallerdir. Bir yüksek bir de düşük frekans grubundan 2 tonun birleşmesiyle oluşan DTMF böylelikle sinyallerin benzeşmemesini sağlar.
CF Call Forwarding /CALL Dıversıon: Çağrı Yönlendirme Gelen aramaların başka bir hatta veya operatöre yönlendirilmesidir.
CFNA Call-Forward No Answer: Cevapsız Aramaları Yönlendirme Gelen aramaların cevapsız kalması halinde operatöre yönlendirilmesidir.
CFU Call Forward Uncondıtıonal: Koşulsuz Arama Yönlendirme Aramaların herhangi bir durumda başka bir kullanıcıya ya da operatöre yönlendirilmesidir.
CLID (CID) Calling Line Identification: Analog veya sayısal telefonlarda gelen aramaların numarasını gösterme özelliğidir.
CLIP Callıng Lıne Idendıfıcatıon Presentatıon: Arayan Numarayı Gösterme Gelen aramaların numarasını ya da rehberde kayıtlı isimlerini telefona cevap vermeden gösterme özelliğidir.
COLP Connected Line Identification Presentation: Bağlı Hat Kimliğini Gösterme Giden aramalarda çevirilen numaranın kimliğini bulma ve gösterme özelliğidir.
CLIR Calling Line Identification Restriction: Arayan Hatttın Kimlik Gizlemesi Hat kimliğinin arama yaparken gizlenmesini ya da istenilen bir isimle gözükmesini sağlayan özelliktir.
COLR Connected Line Identification Restriction: Bağlı Hattın Kimlik Gizlemesi Arama yapılan numaranın aranılan taraftan gizli kalmasını sağlayan özelliktir.
CH Call Hold: Bir hat ile bağlantıyı kesmeden veri iletişimini duraklatmaktır.
KTS Key telephone System: Tuşlu/Anahtarlı Telefon Sistemi PBX’lere oranla daha küçük ve daha ucuz ama daha kısıtlı özelliklere sahip olan iletişim sistemidir.
KTSoIP Key Telephone System Over IP: nternet Baplantılı Tuşlu/Anahtarlı Telefon Sistemi Internet Protokolü(IP) üzerinden çalışan KTS’lerdir.
ACD Automated Call Distribution: Otomatik Çağrı Dağılımı Gelen çağrıların önceden belirlenen veya uygun olan kullanıcılara otomatik olarak dağıtılmasıdır.
AA Auto Answer: Otomatik Cevaplama Yerinde olmayan veya meşgul olan kullanıcılara gelen çağrılara robot operatörün cevap vermesidir.
CDR Call Detail Recorder: Arama Detayı Kaydedici VoIP özelliğinde güncel sistem kullanımı bilgilerini içeren dosyadır.
CMDR Centralized Message Detail Recorder: Merkezi Mesaj Detay Kaydedici
COS Call Origination Status: VoIP üzerinden yapılan çağrıların toplanması ve uygun kullanıcılara dağıtılmasıdır.
GAP Generic Access Profile: Genel Erişim Profili DECT baz istasyonlarının uygun bir DECT el ünitesiyle çalışmasına izin veren bir dizi zorunluluğu tanımlayan profildir.
IVR Interactive Voice Response: Sesli Yanıt Sistemi /Etkileşimli Sesli Yanıt Sistemi Gelen çağrıları otomatik cevaplayarak arama yapanlara tuş takımı ile cevap verecekleri seçenekler sunan sistemdir.
CI Common Interface: Farklı sinyal sağlayıcıların frekanslarını tek bir alıcı ile almak için geliştirilen teknolojidir.
SBC Session Border Controller: VoIP teknolojisinde arama yapma, sürdürme, sonlandırma eylemlerinin gerçekleştirilmesini düzenleyen uygulama ya da araçtır.
DDD Direct distance dial: Dorudan Uzak-Mesafe Araması İletişim sisteminden operatöre bağlanmaya gerek kalmadan doğrudan dış arama yapılmasıdır.
LCR (Least Cost Routing): En ucuz maliyetli yolu bulma. Bir telefon görüşmesinin tipine göre (şehirlerarası, milletlerarası veya GSM) önceden belirlenmiş en ucuz kanala gönderilmesi. LCR özelliği olan bir gateway cihazını telefon santraliniz ile telefon hatlarınız arasında konumlandırdığınızda uzak mesafe aramalarınızın daha ucuz olan VoIP ile şehir içi aramalarınızın ise normal telefon hatlarından gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Phone Book Manager: Telefon defteri yöneticisi. Çok noktalı bir VoIP gateway uygulamasında bu gateway’lerden biri merkez diğerleri şube olarak programlanır. Şubelerden yapılan tüm aramalar önce merkeze gönderilir. Merkez hangi numara aranırsa hangi şubenin aranmakta olduğu bilgisine sahiptir ve bütün trafiği buna göre yönetir, bir aramayı ilgili şubeye yönlendirir ve aradan çekilerek noktadan noktaya ses haberleşmesi yapılmasını sağlar.
Ücretlendirme Sinyali 12/16 KHz: Analog telefon hatlarında ISDN gibi sayısal veri akışı sağlanamadığından ücretlendirme bilgisi her kontör için 12 veya 16 KHz’lik bir sinyal olarak gönderilir. Görüşme sırasında duymadığımız bu sinyaller, telefon santralleri tarafından algılanarak sayılır, görüşme süresince gelen bu sinyallerin toplam adedi o görüşmenin ücretini hesaplamada kullanılır.
Call: Arama 2 uç nokta arasında gerçekleşmiş yada gerçekleşmesi için girişimde bulunulmuş ses bağlantısı.
Contract: Kontrat Arama sonlandırması satın almak veya satmak için 2 veya daha fazla taşıyıc (Carrier) arasında yapılan anlaşma. Kontrat, önerilen dakika fiyatı (Tarif), ödeme periyodu, istenen veya taahhüt edilen dakika miktarı, arama faturalama kriteri, en az bir tane kayıtlı gateway veya gatekeeper gibi bilgileri içerir.
DiffServ (Differentiated Services): Ayrıcalık Tanıma Servisi Eğer ban genişliğini zorlayan başka bir protocol var ise ses paketlerine öncelik tanıyarak sesin kalitesini arttıran servis.
DNIS (Dialed Number Identification Service): Arayan Numara Tanımlama Servisi Arayan numaranın cevaplayan karşı tarafa yollanması özelliği.
EndPoint: Uç Nokta Bütün arama topolojisi göz önüne alınırsa, aramanın başladığı veya aramanın karşılandığı noktalar uç noktalardır. Aramanın gerçekleşmesi için arada rol gateway ve gatekeeper lar ise her biri karşılıklı kendi içinde uç nokta olarak anılabilir.
Trunk: İki nokta arasında iletişim kanalı. Tipik olarak, birçok aramayı kaldırabilecek anahtarlama merkezleri ile veri sinyalleşmesi arasındaki yüksek bant genişliklerine sahip telefon kanalları olarak adlandırılır.
Call Center: Çağrı Merkezi sistemidir. Sistem gelen aramaların içerideki agentlara dağılımını yapar, sıraya sokar ve gerekli mesajları dinletir. Ayrıca toplam kaç çağrı gelmiş, kaçı cevaplanmış, kaç tanesi kapatmış, agent kaç saat çalışmış ve kaç çağrıya bakmış gibi çeşitli raporları alındığı bir sistemdir.
Çağrı Bekletme: Kişinin bir telefon görüşmesi yaptığı sırada gelen ikinci bir aramanın olması durumunda alınan uyarı sinyali.
Çağrı Kayıt Yazılımı: Santralından yapılan görüşmelerin kaydını tutan ve bu kayıtları istenilen şekilde raporlandıran sistemdir.
Çağrı Yönlendirme: Kullanıcının bir telefonu alternatif bir yerde çalmak üzere programlamasına izin veren bir özellik; çağrı yönlendirme her zaman ya da belli bir telefonun meşgul olduğu ya da cevap vermediği durumlarda olduğu gibi sadece önceden belirlenen zamanlarda geçerli olabilir.
Geri Arama: Abone, bir numarayı arayıp meşgul sesi duyduğunda, R5i tuşlamaya davet edilir. Aranan hat müsait olduğunda, sistem aboneyi arayıp bağlantıyı sağlayacaktır.
Sesli Posta: Telefon yanıtlama makinesine benzeyen, sesli mesaj gönderen, depolayan veya geri alan bir sistem.

You may also read!

Microsoft, Windows 10 Mail kullanıcılarının e-posta bağlantıları için Edge’i kullanmaya zorlamak istiyor.

Microsoft, Windows 10'un gelecek sürümüne, işletim sistemini kullanan herkesi rahatsız edecek yeni bir değişikliği test ediyor. Yazılım devi bugün, “Windows

Read More...

Microsoft’un yeni Outlook.com tasarımı artık kullanıma sunuldu.

Outlook.com Güncellenmiş Olarak Yakında Hizmete Sunulacak. Microsoft, yeni Outlook.com tasarımını önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunmaya başlıyor. Yeniden tasarlanan Outlook.com, ilk olarak Ağustos

Read More...

Yandex Mail Nasıl Açılır – Video Anlatım

Yandex Mail Nasıl Açılır - Video Anlatım

Read More...

Leave a reply:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mobile Sliding Menu